Yearly Archives: 2020

“Domácí” desatero

Sestra Maria Cristina Daguati z umbrijského kláštera augustiniánských mnišek sv. Kláry z Montefalco sepsala desatero, které vám nyní přinášíme. Jde o jakési "domácí" desatero v době koronaviru: 1. Vstaň! Nebe na tebe čeká, pohleď k němu a poděkuj za tento nový den života! Děkuj! 2. Udělej něco krásného a usměj se! Úsměv prodlužuje život. Směj…
více

Gibsonův film

V těchto dnech přemýšlíme o vážných věcech, přemýšlíme o utrpení. Proto bych dnes připomněl tři takové výjevy z filmu Umučení od Gibsona, které nám možná pomohou lépe pochopit právě význam a smysl utrpení. První scéna je velice krátká a zachycuje Marii, jak přichází na místo, kde vojáci zbičovali jejího syna. Přichází ze zvláštního důvodu –…
více

Pastýřský list

Milé sestry, milí bratři, ještě před několika týdny by nikoho z nás nenapadlo, že budeme prožívat dobu mimo-řádných opatření bez možnosti běžného přijímání svátostí a budeme v kontaktu jen pro-střednictvím obrazovek elektronických médií a telefonů. Přesto nás má i toto netradiční prožívání postní doby a velikonočních svátků úžeji spojit s Ježíšem Kristem, který za nás…
více

Maria

MODLITBA K MATCE BOŽÍ SVATOTOMSKÉ v době pandemie koronaviru: Maria, Matko Boží, obracíme se k Tobě, protože jsi zanechala v našem městě Brně trvalé znamení své péče a pomoci. V lidsky beznadějné situaci jsi město ochraňovala před zničením, obyvatele před oloupením, vyvražděním i před morovými epidemiemi. Prostřednictvím ikony Svatotomské jsi přinesla svému lidu povzbuzení, uzdravení…
více