Yearly Archives: 2020

Sv. Josef

Modlitba papeže Františka ke sv. Josefovi z Apoštolského listu Patris corde (Otcovským srdcem): Zdráv buď, ochránce Vykupitele, a snoubenče Panny Marie. Tobě Bůh svěřil svého Syna, v tebe doufala  Maria. S tebou se Kristus stal člověkem. Svatý Josefe, ukaž se otcem i nám, veď nás cestou života. Vypros nám milost, milosrdenství a odvahu, a braň nás před vším…
více

Novéna

Podobně jako na jaře, před slavností Zvěstování Páně, je zde opět nabízena novéna za zastavení nákazy a uzdravení celého národa. Chceme o to prosit na základě Ježíšovy výzvy v evangeliu. S vírou v jeho jméno. Vždyť těm, kdo věří, je možné všechno; s Ním, v Něm, skrze Něj a pro Něho. (srov. Jan 14,12-14) A…
více

Proti pandemii

Bože, náš Otče, Stvořiteli světa, všemohoucí a milosrdný, z lásky k nám jsi poslal na svět svého Syna jako lékaře našich duší a těl. Shlédni na své děti, které se v této obtížné, zmatené a zděšené době v mnoha částech Evropy a světa na Tebe obrací a hledají sílu, spásu a úlevu. Osvoboď nás od…
více

Nejsem daleko

Smrt není nic, jen jsem přešel do vedlejší místnosti. Já jsem já. Vy jste vy. Čím jsem pro vás byl, jsem i nadále. Oslovujte mě, jak jste mě vždy oslovovali. Mluvte se mnou, jako jste to vždy dělali. Nepoužívejte jiný tón. Netvařte se slavnostně ani smutně. Dále se smějte tomu, co nás společně rozesmávalo. Modlete…
více