Yearly Archives: 2022

Král v citátech

Když začneš zakoušet vyprahlost při modlitbě, nepodléhej pokušení rezignovat. Neboť když nic necítíš, modlíš se jen kvůli Králi. (T. Dajczer) "Na každém místě a v každé době bude mi přinášena oběť čistá, poněvadž jsem velký Král, a jméno mé je velké mezi národy", řekl Hospodin (Mal 1,11). Má-li se duše stát trvalým příbytkem Boha, nebeského…
více

Misie v citátech

„Jděte do celého světa a hlásejte evangelium všemu tvorstvu! Kdo uvěří a dá se pokřtít, bude spasen, kdo však neuvěří, bude zavržen. Ty, kdo uvěří, budou provázet tato znamení: ve jménu mém budou vyhánět zlé duchy, budou mluvit no­vými jazyky, budou brát hady (do ruky) a když vypijí něco smrtelně jedovatého, neuškodí jim to; na…
více

Svatá Terezie

15. října má svátek svatá Terezie od Ježíše (z Avily). S tak vitální světicí, jako je tato Španělka, se lze setkat jen vzácně. Jak se říká, dokázala se do toho pořádně obout, když jí něco chutnalo, a když chtěla trochu dopřát svému tělu. Jenže se také uměla pořádně ponořit do Boha, když chtěla udělat něco…
více

Kámen v citátech

A hle, nastalo velké zemětřesení, neboť anděl Páně sestoupil z nebe, odvalil kámen a usedl na něm. (Mt 28,2) Pokora neznamená, že budete neustále hledat kámen, pod který byste si zalezli, protože budete mít pocit, že nejste hodni cokoli dělat. (N. Anderson) Ježíš je kamenem, který stavitelé odvrhli, ale před Bohem je „vyvolený a vzácný"…
více