Monthly Archives: Únor 2024

O rozlišování

[audio mp3="http://paxvobis.cz/wp-content/uploads/2024/02/2.-nedele-postni.mp3"][/audio]
více

Papežovo poselství

Poselství Svatého otce Františka pro postní dobu 2024 Přes poušť nás Bůh vede ke svobodě. Drazí bratři a sestry, když se náš Bůh zjevuje, sděluje nám svobodu: „Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, já jsem tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví“ (Ex 20,2). Takto začíná Desatero dané Mojžíšovi na hoře Sinaj. Lid dobře ví,…
více

Orel a slunce

[audio mp3="http://paxvobis.cz/wp-content/uploads/2024/02/1.-nedele-postni-B.mp3"][/audio]
více

Malomocenství

[audio mp3="http://paxvobis.cz/wp-content/uploads/2024/02/6.-nedele-v-mezidobi.mp3"][/audio]
více