Monthly Archives: Duben 2024

Ovoce

Boží slovo říká, že strom se pozná po ovoci. Dobrý strom nese dobré ovoce, špatný nese zase ovoce špatné. I v dnešním evangeliu vinař, kterým je nebeský Otec, hledá ovoce na ratolestech. Z tohoto podobenství by nás mělo tak trochu mrazit v zádech, protože ratolest má pouze dvě možnosti: Buďto ponese dobré ovoce a bude ponechána, nebo neponese…
více

Dobrý pastýř

Jeden kněz vyprávěl svědectví o tom, jak se stal knězem. Cítil to už během mládí, ale potom byly čím dál tím silnější jiné hlasy, až nakonec převážil hlas stát se lékařem, i když myšlenka na kněžství ho neustále pronásledovala. A tak ve svých 18 letech podal přihlášku na lékařskou fakultu. O prázdninách před nástupem na…
více

Prázdné vajíčko

Jeremy se narodil s pokrouceným tělem, mdlým rozumem a chronickou nevyléčitelnou nemocí, která ho po celé krátké mládí pomalu zabíjela. Přesto se rodiče snažili poskytnout mu pokud možno normální život, tak ho poslali do obecné školy sv. Terezy. Ve dvanácti letech byl Jeremy teprve ve druhé třídě a bylo jasné, že není schopen dalšího vzdělání. Jeho…
více

Lidská důstojnost

Vatikán dnes, 8. dubna, představil dokument vatikánského Dikasteria pro nauku víry Dignitas infinita. Papežské magisterium, které vznikalo pět let, systematicky pojednává o otázkách lidské důstojnosti: od problému “spravedlivé války” po chudobu, od násilí na migrantech po násilí na ženách, od potratů přes náhradní mateřství až po eutanazii, od genderové teorie po digitální násilí. Přinášíme shrnutí dokumentu,…
více