Trojice v citátech

Osoby Trojice se milují nekonečnou láskou a dovolují nám těšit se z ní a užívat jí. (R. Cantalamessa)

Když vidíš lásku, vidíš Trojici. (sv. Augustin)

Když jsme přijali svátost křtu, byli jsme připoutání smlouvou Kristovy krve k Boží rodině. V onom okamžiku jsme byli pozdviženi, abychom měli podíl na věčném životě Nejsvětější Trojice. (S. Hahn)

Kde působí Duch, tam vzniká společenství. Tak je tomu uvnitř svaté Trojice, a tak je tomu i mezi námi. Protože on tak jako vzduch proniká vším, spojuje i nás všechny v jedno. (W. Stinissen)

Věřící, který si je vědom, že žije v přítomnosti Nejsvětější Trojice a že ji dokonce má v sobě, ví, že je neustále podporován Matkou, která je samotnou Matkou Boží. (G. Amorth)

Bůh je nekonečně dokonalé bytí, a to je Nejsvětější Trojice. (sv. Toribio de Mongrovejo)

Viděli jsme pravé Světlo, přijali jsme nebeského Ducha, našli jsme pravou víru: klanějme se nerozdílné Trojici, protože nás spasila. (Byzantská liturgie, tropar svatodušních nešpor)

Alžběta od Nejsvětější Trojice toto vyjadřuje dokonalým způsobem ve své slavné modlitbě k Trojici: „Moji Tři, mé Všechno, má Blaženosti, nekonečná Samoto, Nesmírnosti, v níž se ztrácím, tobě se vydávám jako kořist."

Uvnitř nejsvětější Trojice vládne úplná a bezvýhradná poslušnost. Tři božské Osoby žijí v naprosté vzájemné harmonii, žádná z nich si nepřeje činit nic, s čím by druhé dvě nesouhlasily. (W. Stinissen)

Každá modlitba, byť sebekratší, má neko­nečný výhled. Lidským slůvkem nebo zbožným citem srdce pronikáme do života Nejsvětější Trojice, do božského světa, kde vládne jen štěstí. (T. Špidlík)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.