Hodová mše

Všechny srdečně zveme na hodovou mši svatou do Velkých Němčic a to v sobotu 13. srpna v 17.00. Po mši zazní Te Deum, po kterém následuje svátostné požehnání. Před kostelem potom budou stárci rozdávat požehnaný chléb a klásky.

Comments are closed.