Nemocní

O památce Panny Marie Lurdské 11. února se modlíme za naše nemocné. Papež František nás také vybízí k modlitbě za nemocné a trpící. Ve svém poselství nemocným také prosí Boží Matku o přímluvu: Ó, Maria, naše Matko, která každého z nás v Kristu přijímáš jako svého syna, pomáhej důvěryplnému očekávání našeho srdce, podporuj nás v našich nemocech a utrpeních, veď nás ke Kristu, svému Synu a našemu bratru, a pomáhej nám odevzdávat se Otci, který koná velké věci.

Comments are closed.