Přezkoušení

Protože se blíží první svaté přijímání ve Velkých Němčicích, blíží se i přezkoušení našich kandidátů, tedy dětí, které se připravují na slavnost prvního svatého přijímání. Přezkoušení je ve středu 15. června po mši svaté na faře. Kluci a holky - učte se, učte se, učte se...

Comments are closed.