První pátek

Na první pátek 1. července jsou mše svaté ve všech farnostech: Ve Velkých Němčicích ráno v 7.00, v Křepicích v 17.00 a v Uherčicích v 19.00. Před každou bohoslužbou je zároveň příležitost ke svátosti smíření.

Comments are closed.