První pátek

O prvním pátku v měsíci 6. května jsou bohoslužby ve Velkých Němčicích ráno v 7.00, v Křepicích v 17.00 a v Uherčicích v 19.00. Před každou mší svatou je příležitost ke svátosti smíření, po mši svaté obnova zasvěcení k Nejsvětějšímu Srdci a svátostné požehnání.

Comments are closed.