První sobota

O první sobotě v měsíci 4. března začíná pobožnost za kněžská a řeholní povolání v 7.00 s následnou bohoslužbou slova v 8.00. Ve Velkých Němčicích je začátek pobožnosti v 17.00, mše svatá potom začíná v 18.00.

Comments are closed.