Po pololetních prázdninách začala už bezprostřední příprava na první svaté přijímání. Ta probíhá vždy při dětských bohoslužbách v Uherčicích v pondělí v 18.00, ve Velkých Němčicích potom ve středu v 18.00.

Po domluvě s rodiči už byly také stanoveny termíny, kdy proběhnou slavnosti prvního svatého přijímání. V Uherčicích to bude v neděli 5. června v 8.00, ve Velkých Němčicích potom o týden později 12. června v 11.00. Prosíme o modlitby za naše kandidáty.