V neděli 2. června 2019 se v naší uherčické farnosti konala slavnost 1. svatého přijímání. Tentokrát se připravovaly tři děti – Barča, Míša a Mája. Příprava probíhala jednak v hodinách náboženství, kde se dětem věnovala paní katechetka Lenka, a potom ještě v kostele, kde děti čekaly mimo jiné úkoly v podobě pracovních listů. V pondělí před nedělní slavností potom děti čekala na faře závěrečná zkouška. Děvčata byla výborně připravena a tak nakonec všechna zkoušku udělala a to dokonce na jedničku. Při mši čekalo děti ještě házení vlaštovek, a kdo vlaštovku chytil a troufl si, že se bude za majitele vlaštovky až do neděle modlit, tak si vlaštovku odnesl domů se závazkem modlitby. V sobotu už se dopoledne v kostele konal nácvik dětí na nedělní slavnost, následovala první svátost smíření a pak už nic nebránilo dětem v očekávání prvního přijetí svátostného Krista. Sraz dětí a rodičů byl v neděli v 7.45 před školou a společně se šlo průvodem do kostela. Rodiče se zapojili do liturgie, měli na starosti čtení a uvítací modlitbu tatínka a závěrečnou modlitbu maminky. P. Petr dětem připomněl v kázání postavu statečného chlapce Tarsicia, který bránil Krista za cenu vlastního života. Následovala obnova křestního slibu, přímluvy a přinášení obětních darů. A konečně – 1. svaté přijímání. Slavnost se vydařila, na konci mše poděkovaly děti paní katechetce a panu faráři, a potom je čekalo ještě malé pohoštění na faře a předání malých upomínek na jejich velký, slavný den.