Milí bratři a sestry!

Na neděli 25. září 2016 vyhlásil otec biskup Vojtěch sbírku na podporu pastorace a kněží v naší diecézi. Získané prostředky mají pomoci k tomu, aby se v diecézi více podporovalo to, na čem nám všem nejvíce záleží. Při hledání odpovědi na tuto otázku se nechme inspirovat odpověďmi obyčejných věřících: „Abychom předali víru dětem, aby byl náš kostel opravený, aby kněží nebyli přetíženi, aby se pomáhalo tam, kde je potřeba.“ Věřím, že takových „aby“ se skrývá v naši srdcích nespočet. Abychom tato očekávání mohli společně a zodpovědně naplňovat, zřídil otec biskup Vojtěch fond na podporu pastorace a kněží. Do tohoto fondu se budou shromažďovat prostředky nejenom z této sbírky, ale i příspěvky farností a dobrovolné dary věřících. Více o jeho činnosti se dozvíte na webových stránkách fondu – fond.biskupstvi.cz. Rovněž je možné ve farnostech uspořádat besedu o materiálním zajištění pastorace farností a diecéze, které se zúčastní biskupský delegát. Děkuji za Vaši angažovanost ve farnostech i duchovní a materiální podporu diecéze.

Pavel Kafka, biskupský delegát pro materiální zajištění pastorace