17. srpna 2019 jsme vyrazili na farní tábor na faru do Bedřichova u Lysic. Tábor byl plně obsazen a Bohu díky nemáme v poslední době problém s nedostatkem dětí. Název letošní táborové hry byl „Hobit“ a hned na začátku byli kluci a děvčata rozděleni do družstev trpaslíků. Tabletka vedl Balinovce, Martin Durinovce, Petr Thorinovce a Milan Bofurovce. Cílem družstev bylo získat nejvyšší ocenění v podobě titulu „Drakobijci.“ Jednotlivcům šlo zase o získání titulu „Pamětník.“ Počasí nám přálo, několikrát byly děti i na koupání. A v neděli se již rozběhly soutěže jednotlivců i družstev. V soutěži družstev nakonec zvítězili Durinovci, stříbro patřilo Thorinovcům, bronz Balinovcům a jeden dob od třetího místa dělil Bofurovce. Nakonec se všem družstvům podařilo získat titul „Drakobijci.“ V soutěži jednotlivců zvítězila Pavlínka Broskvová, na druhém místě se umístila Anička Rubešová a čest kluků zachraňoval na třetím místě Vojta Homola. I zde se podařilo všem jednotlivcům získat titul „Pamětník.“ Za týden jsme se potom šťastně vrátili domů. Poděkování patří všem organizátorům, vedoucím, Milanovi a Jitce v kuchyni, ranhojičce Elišce a vůbec všem, kdo pomohli s organizací a uskutečněním tábora.