Posláním katolické církve je hlásání evangelia a poskytování duchovní péče věřícím a hledajícím. Na duchovní a společensky prospěšné služby vydala církev v roce 2022 3,367 mld. Kč, což je o 174,7 mil. Kč více než v předcházejícím roce.

Hlavní činnost církve je ta duchovní

Kněží katolické církve denně slouží bohoslužby, zpovídají, křtí, oddávají snoubence, pohřbívají, vyučují náboženství, navštěvují nemocné a poskytují duchovní vedení a podporu. V roce 2022 pokřtili 17 712 osob, oddali 4 400 párů, doprovodili 20 660 pohřbů a odsloužili 190 tis. nedělních mší. Osobní a provozní náklady těchto služeb činily 1,9 mld. Kč. Spolu s opravami kulturních památek, příspěvky na církevní školství a zdravotní a sociální služby, kulturu atd. činily náklady na duchovní činnost 3,367 mld. Kč, což je o 174 mil. více než v předchozím roce. Příjmy tvořené dary, sbírkami a klesajícím státním příspěvkem nepokrývají provozní náklady na hlavní poslání katolické církve, které loni skončilo ve ztrátě 616,9 mil. Kč.

Nicméně deset let od majetkového narovnání je církev natolik hospodářsky stabilizovaná, aby tuto nevyhnutelnou ztrátu dokázala kompenzovat výnosy z hospodářské činnosti a skončila celkově s hospodářským výsledkem 1,044 mld. Kč, navzdory celkovému navýšení nákladů o 865 mil. Kč (energie, služby i osobní náklady). Na dani z příjmu v loňském roce odvedla 312 mil. Kč, takže vrací státu více než polovinu státního příspěvku na provoz, který činil 580 mil. Kč. Výhodou je i udržení stabilně nízké úrovně zadluženosti; z celkového objemu dlouhodobého majetku diecézí katolické církve v hodnotě 67,9 miliardy korun tvoří cizí zdroje jen 5,6 miliard.

Zodpovědné podnikání a udržitelnost

Výsledek hospodářské činnosti je 1,660 mld. Kč. Klíčové pro jednotlivé diecéze jsou lesy a polnosti, na jejichž péči církev zřídila společnosti, které jí přinášejí zisk, ale zároveň poskytují zaměstnání obyvatelům v regionech. Mezi další činnosti patří také rozvoj nájemního bydlení. Další příjmy plynou z prodeje majetku, který církev sama nedokáže využít či dobrých investičních příležitostí „Rok 2022 se vydařil a uvědomujeme si, že to tak nemusí být každý rok, proto se zodpovědně připravujeme i na horší časy,“ hodnotí výsledek P. Stanislav Přibyl, generální sekretář České biskupské konference.

Roční splátka finanční náhrady činila v roce 2022 1,459 mld. Kč. (bez řádů). Zisk i finanční náhradu církev investuje dále. Do duchovní činnosti šlo 409,6 mil. Kč. (nejvíce na kulturní památky), do hospodářské přes 2 mld. Kč, z toho téměř polovina do finančních investic.

Katolická církev také poskytuje práci pro téměř 20 tisíc osob, nejen v diecézích, ale také v organizacích, které zřídila na celém území České republiky. Zaměstnává v diecézích přibližně 4 200 pracovníků, mezi které patří 1420 duchovních. Dále jsou to pastorační asistenti, zaměstnanci biskupství (odborní, administrativní, techničtí) a pracovníci dceřiných společností.

Dalších 4 600 osob jsou zaměstnanci církevních škol, nemocnic, zařízení sociální péče, přes 3 000 pracovníků lesních dodavatelů a 9 200 zaměstnanců jednotlivých poboček Charity ČR (celostátní, diecézní a farní).

Média v gesci ČBK

Karmelitánské nakladatelství (KNA) bylo založeno v roce 1991 mužským řádem karmelitánů a je domácím lídrem na trhu s křesťanskou a katolickou knižní produkcí. Vydalo do současnosti přes 2200 vlastních titulů, 3 miliony výtisků vlastních knih a má 21 edičních řad.

Jediným vlastníkem KNA se od 1. března 2019 stala Česká biskupská konference. V roce 2022 se Karmelitánské nakladatelství sloučilo do společnosti Katolický týdeník, s.r.o. a vzniklá společnost se následně přejmenovala na KatMedia, s.r.o.

Knižní produkce KatMedia, s.r.o. je i nadále vydávána pod značkou Karmelitánského nakladatelství a 11 maloobchodních prodejen po ČR je provozováno pod názvem Karmelitánská knihkupectví. Na knihách z dílny KNA je jedinečná nejen kvalita, ale i šíře tematického zaměření. „Vydává knihy pro muže a ženy, rodiny s dětmi, pro duchovní a pastorační pracovníky či studenty teologie. V nabídce jsou knihy pro účastníky duchovních cvičení, pro učitele náboženství, katechety, ale i maminky, které si chtějí u dobré knížky odpočinout. Vybere si každý,“ dodává P. Stanislav Přibyl, který je také jednatelem společnosti KatMedia. Kromě vlastní knižní produkce s křesťanským (katolickým) zaměřením nabízí i produkci dalších nakladatelství. Kromě knih jsou v nabídce e-shopu na portále cirkev.cz i klášterní produkty, mešní vína, liturgické předměty, devocionálie a další zboží.

Katolický týdeník vychází od roku 1990 a navazuje na někdejší Katolické noviny, které vznikly v roce 1949. Nabízí přehled o dění ve společnosti a v katolické církvi v České republice, v zahraničí i v jejím centru, ve Vatikánu. Náklad Katolického týdeníku je 28 tisíc výtisků týdně. Podle úrovně dosaženého vzdělání tvoří polovinu čtenářů středoškoláci, čtvrtinu vysokoškoláci a čtvrtinu lidé se základním vzděláním. K dispozici je také nová digitální verze, na kterou je možné se zaregistrovat přes portál cirkev.cz

V České republice dále působí katolická televize TV Noe, křesťanské Rádio Proglas a další soukromá tištěná i digitální média. Za zmínku jistě stojí fotografický spolek Člověk a Víra, který vznikl v roce 2011, jehož cílem je rozvíjet křesťanskou fotografii a přispívat ke kultivaci chování fotografů během církevních obřadů. V současné době sdružuje již více než stovku členů po celé ČR a jejich fotografie jsou pravidelně publikovány v církevních i jiných periodikách, v knihách a na sociálních sítích. Provozují také největší databanku fotografií z církevního prostředí a působí i na Slovensku.

www.cirkev.cz