Mojžíš hraje v nebi golf s Ježíšem. Mojžíš začíná. Úder to není špatný a na pátý pokus se Mojžíšovi podaří dostat míček do jamky. Nyní hraje Ježíš. Úder je to velice mizerný, protože míček letí do koruny stromu. Tam je ale už připravená veverka, která vezme míček do svých tlapek. Sleze dolů ze stromu, kde je nachystaný ježek. Veverka mu dá míček na bodliny a ježek si pomalu vykračuje k jamce, do které míček šoupne. Když to vidí Mojžíš, tak se naštvaně podívá na Ježíše a říká: „Ježíši, buďto budeš hrát golf, anebo se zase budeš předvádět!“

Víte, proč se Ježíš po svém zmrtvýchvstání nejdříve zjevil ženám? No přece, aby se zpráva o jeho zmrtvýchvstání co nejrychleji roznesla!

Víte, proč Petr třikrát zapřel Ježíše? Protože mu uzdravil tchýni!

Pan farář dává prvňáčkům v hodině náboženství tuto hádanku: "Je to hnědé a skáče to po stromech - co je to?" Nakonec se přihlásí Pepíček a povídá: "Normálně bych řekl, že to je veverka, ale protože máme náboženství, tak to určitě bude Ježíšek!"

Svatá Rodina je na koupališti. Svatý Josef plave ve vodě, zatímco Panna Maria se opaluje a chytá bronz. Jenom malý Ježíšek chodí po vodní hladině a křičí: "Já se chci také koupat, já se chci také koupat!"

Paní katechetka se ptá dětí v náboženství, kde je Pán Ježíš dnes. Přihlásí se malá Maruška a říká: "Pán Ježíš je v nebi." Pak se hlásí Anička a povídá: "Pán Ježíš je v mém srdci." Nakonec se přihlásí Pepíček a suverénně prohlásí: "Já to vím zcela přesně, protože Pán Ježíš je u nás v koupelně." Celá třída ztichla a paní katechetka upadla do velkých rozpaků. Když se vzpamatovala, tak se zeptala chlapce, jak to myslel. Pepíček na to povídá: "No, když můj tatínek ráno vstane, tak buší na dveře koupelny a křičí: Ježíši Kriste, jak dlouho tam ještě budeš!"

Turista při návštěvě Svaté země zavítá také ke břehu Genezaretského jezera. Na břehu stojí malá lodička, která převáží turisty na druhou stranu. Muž se tedy ptá majitele lodi, kolik stojí plavba lodičkou na druhou stranu a doví se, že deset dolarů. "Není to trochu moc?" diví se turista. "Milý pane, nezapomeňte, že toto je jezero Genezaretské. Po něm chodil Pán Ježíš pěšky!" odpovídá lodník. Turista se usměje a řekne: "Ani se mu nedivím, při takových cenách!"

V jedné televizní soutěži dostane soutěžící otázku, jak se jmenovali rodiče Ježíše Krista. Soutěžící přemýšlí a přemýšlí a nakonec řekne: "Šmarjá Józef, teď si fakt nevzpomenu."

Pilát si nechá zavolat Josefa z Arimatie na kobereček a je pěkně naštvaný: "Jak sis jenom mohl dovolit nabídnout Ježíšovi svůj hrob?" Josef ale jenom mávne rukou a povídá: "Vždyť to ani nestojí za řeč, to je jenom na tři dny!"

Pan farář navštíví starou babičku, která je už nemocná mnoho let. Kněz se snaží babičku utěšovat: "Babičko, buďte trpělivá a statečná, vždyť Pán Ježíš také nesl kříž a trpěl..." "No jo, ale jenom jeden den!" má babička po ruce rychlou a pohotovou odpověď.