L.P. 1985 – 1986

Začátkem měsíce září bylo zavedeno zvonění zvonů na elektrický pohon. Materiál a montáž dodal a provedl František Švéda, strojní zámečnictví, Kostelec na Hané. Plánujeme pořízení třetího zvonu a tak elektrický pohon je zařízen ke třem zvonům. Celkový náklad činí 38 427,- Kčs. Byl uhrazen dobrovolnými dary věřících a ze sbírek v kostele.
Začátkem měsíce října byl konečně pořízen obětní stůl. Byl nám přenechán z biskupské katedrály v Brně. Byl znovu natřen, časem bude pozlacen. Když byl pořizován pro katedrálu, stál 12 000,- Kčs. My jsme dobrovolně dali 5 000,- Kčs. Byl pořízen nový koberec v presbytáři v ceně 4 513,- Kčs. Vše hrazeno dary věřících.
Od 1. října 1985 byla zavedena školní mše sv. Je pravidelně každé pondělí večer. Je pro všechny školáky. Probíráme při ní biblické dějiny. Pravidelně se zúčastňuje školní mše sv. 40 až 50 dětí. Před školní mší sv. školáci se modlí sv. růženec, školáci čtou Písmo sv. a také nesou obětní dary. Tato pěkná účast a docházka na školní mši sv. vydržela zlý školní rok.
V sobotu 26. října 1985 byla v Hustopečích u Brna koncelebrovaná mše sv. ve východní staroslovanské liturgii. Celebrovali P. Václav Hanusa, P. Michal Špaček a P. Antonín Koráb. Mše sv. se zúčastnilo asi 50 farníků z Uherčic.
Na závěr roku sv. Metoděje v neděli 27. října 1985 přijeli k nám farníci z Mutěnic. Přijelo jich 180 třemi autobusy. Konali si pouť do Žarošic. Pak navštívili Rajhrad a zakončení bylo u nás v Uherčicích. Po přivítání byla v kostele pobožnost Křížové cesty. Náš chrámový sbor zazpíval zpěvné vložky. Následovalo svátostné požehnání. Byla to jakási duchovní družba farností. Setkání bylo velmi srdečné a jistě přineslo duchovní užitek všem!
V roce 1985 bylo pokřtěno 17 dětí, požehnáno bylo 6ti manželským párům, pohřbeno bylo do země 19 farníků. Kremace s knězem byly 4. Svátost nemocných hromadně v kostele přijalo 125 farníků. Během roku 1985 bylo podáno 17 220 sv. přijímání. Prvokomunikantů bylo však jen 6. V jubilejním roce sv. Metoděje máme dva bohoslovce. Josef Prchal bude studovat pátý ročník bohosloví a Slavoj Alexa, který nastoupí do druhého ročníku. Letos se přihlásil a byl přijat třetí bohoslovec František Alexa, který nastoupí do prvního ročníku. Tak po 70ti letech se – Deo favente – dočká farnost Uherčice primice svého rodáka. Poslední kněží z Uherčic byli P. Václav Hlavička a P. Jan Fröhlich, kteří byli vysvěceni v roce 1917!
Na druhou adventní neděli konalo se Zasvěcení naší farnosti Neposkvrněnému srdci Panny Marie. Po mši sv. bylo zasvěcení s tímto pořadem. Píseň Chválu vzdejme – 2 sloky, Zásvětná modlitba před sochou Panny Marie, chrámový sbor zazpíval vložku – Zdrávas Maria. Následovala píseň Tisíckrát pozdravujem Tebe – 3 sloky. Zasvěcení zapůsobilo na všechny farníky.