Na setkání se svatým Mikulášem přišlo ve Velkých Němčicích i v Uherčicích dohromady asi 120 dětí. Setkání se konalo tentokrát 10. prosince. Nejdříve přijel sv. Mikuláš v 15.30 do Velkých Němčic a do Uherčic potom v 17.00. Opět mohly děti shlédnout pohádku, kterou si pro ně připravili dospělí. Pohádka vyprávěla o dvou vykutálených bohatých bratrech, kteří se snažili Božího muže podvést, aby si přišli ještě k většímu majetku. Je jasné, že na světce si nepřišli, a tak nakonec přišli o své bohatství, které chtěli rozmnožit díky zázračnému džbánu. Nevěděli ovšem, že tajemství džbánu spočívalo v tom, že co se do něj dá, džbán už nevydá. Nakonec oba poprosili Mikuláše o odpuštění a slíbili, že se polepší. Jakmile skončila pohádka, otec Petr vyzkoušel děti, jestli znají nějakou básničku nebo písničku o svatém Mikuláši. Pak už přišel dlouho očekávaný Mikuláš, který byl jako obvykle štědrý. Po rozdání dárků se musel ale rychle rozloučit, protože spěchal za dětmi do Ameriky. Odpoledne se svatým Mikulášem se vydařilo díky našim hercům, hudebníkům, kteří doprovázeli celé setkání a hlavně díky dětem, které přijaly pozvání na setkání se svatým mužem.