Mše svatá na Zelený čtvrtek dopoledne, nebo-li Missa chrismatis, patří ke krásným bohoslužbám. Bohoslužba v brněnské katedrále začala v 9.00 za přítomnosti většiny kněží Brněnské diecéze a také mnoha bratří a sester, kteří přijeli spolu se svými kněžími. Mši svaté předsedal Mons. Vojtěch Cikrle, brněnský biskup. Ve své promluvě upozornil na jedno úskalí kněžského života – a sice aby kněz nevnímal svoje kněžství jako zaměstnání. Kněží jsou pochopitelně také zaměstnanci, ale kněžství je především služba a povolání. Kněz je tedy člověk, kterého v první řadě povolal Bůh. Otec biskup také upozornil na to, že klesá zájem o studium ke kněžství. Letos se v naší diecézi přihlásili na studium bohosloví zatím pouze tři zájemci. Podle otce biskupa jsme všichni nějakým způsobem odpovědni za tuto situaci a za tento neutěšený stav. I když je ve společnosti kněžství vnímáno jako málo potřebné povolání, pořád je ale ještě velké množství těch, kdo kněze potřebují.

Při mši svaté otec biskup požehnal oleje katechumenů, nemocných a křižmo. Po mši svaté dostali kněží jako dárek knihu Následování Krista od Tomáše Kempenského v latinském originále s českým překladem. Obřady skončily asi v 10.45. V letošním roce milosrdenství kněží také přispěli každý svým finančním darem dvěma organizacím, a to Lékaři bez hranic a Bílý kruh bezpečí.