Svatý Jiří, ty jako voják vycvičený k boji jsi dokázal rozpoznat a úspěšně odrážet úklady nepřítele, který nám chce odebrat radost života věčného. Vypros nám prosíme, abychom jako ty důvěřovali Ježíši Kristu, našemu jedinému Pánu, a dokázali se rázně postavit proti každému pokušení. Uč nás ve zmatku tohoto světa překonávat strach, úzkost, podezírání a nástrahy Zlého. Pomáhej nám, ať se necháme vyzbrojit pokorou, láskou, důvěrou v Boží pomoc a setrváváním v naději.
Ať se vyvarujeme zbytečného a zbabělého kritizování a odsuzování druhých. Ať jsme ochotni pracovat pro sjednocování lidské rodiny a denně znovu nasazovat všechny své síly pro ochranu a růst Božího království.  Svatý Jiří, přimlouvej se za nás, abychom neutíkali před zkouškami a příkořími, ale abychom vytrvali v lásce Otce i Syna a s pomocí Ducha svatého zvítězili nad naší slabostí a hříchem ve světě. Amen.