O slavnosti Všech svatých (1. 11.) a o Vzpomínce na všechny věrné zemřelé (2. 11.) je možné za splnění určitých podmínek získat plnomocné odpustky pro zemřelé.

1. 11. odpoledne a 2. 11. po celý den je možno při návštěvě kteréhokoli kostela získat plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci. Kromě tří obvyklých podmínek (sv. zpověď, sv. přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce) je podmínkou pomodlit se při návštěvě kostela modlitbu Páně a vyznání víry.

Od 1. do 8. listopadu je možno získat po splnění tří obvyklých podmínek denně plnomocné odpustky přivlastnitelné pouze duším v očistci, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam třeba jen v duchu za zemřelé; v ostatních dnech lze takto získat odpustky částečné.

"Odpustky se před Bohem odpouštějí časné tresty za hříchy, jejichž vina byla zahlazena. Je to odpuštění, které náležitě připravený věřící získává za určitých podmínek od církve, která jako služebnice vykoupení rozděluje a používá pokladu zadostiučinění (zásluh) Krista a svatých. Odpustek je částečný nebo plnomocný podle toho, zda osvobozuje částečně nebo úplně od časného trestu za hříchy. Odpustky mohou být přivlastněny živým nebo zesnulým.“(Katechismus katolické církve, §1471)