V těchto dnech se náš pan jáhen Josef Havlát dožívá krásných a požehnaných 85 let života. K tomuto životnímu jubileu mu chceme popřát hojnost Boží milosti, požehnání, zdraví a síly, tolik potřebné dary Ducha svatého a mocnou přímluvu Panny Marie. Zároveň chceme panu jáhnovi poděkovat za jeho službu, kterou v našich farnostech vykonává už víc než 22 let.