Svatodušní vigilie je bohoslužba, na kterou se mnozí těšíme. Nejinak tomu bylo i letos, kdy se nás sešlo asi 60, abychom vzývali Ducha svatého, chválili ho a také prosili o jeho dary. Mše svatá začala v uherčickém kostele ve 21.00. Hlavním celebrantem byl P. Jaromír Smejkal, koncelebrovali bratři Petr a Pavel Havlátovi a jako jáhen sloužil Bedřich Bartl.
Po krátkém kázání byli přítomní pomazáni olejem, a potom už byla příležitost k osobní modlitbě, kdy jednotliví zájemci mohli přijít za duchovním, který se s ním krátce pomodlil. Modlitbu doprovázela naše výborná schóla. Bohoslužbu provázel Boží pokoj a také očekávání všech přítomných. Bohu díky všem, kdo přišli, a také našim hudebníkům a zpěvákům.