Začátky obřadů v našich farnostech: 

28.3. Zelený čtvrtek – Památka Večeře Páně

Velké Němčice          18.00

Uherčice                     18.00

29.3. Liturgie Velkého pátku – Památka Umučení Páně

 V 15. 00 pobožnost křížové cesty ve všech farnostech.

Uherčice                     18.00

Velké Němčice          18.00

30.3. Slavnost velikonoční noci – Slavnost Zmrtvýchvstání Páně, vigilie

Uherčice                     19.00

Velké Němčice          20.00

31.3. Boží hod velikonoční  

Uherčice                     8.00

Velké Němčice           11.00

Při mši svaté svěcení pokrmů, po mši sv. Te Deum a svátostné požehnání.

1.4. Velikonoční pondělí 

Uherčice                     8.00

Velké Němčice          11.00