Brendan se překládá jako „princ.“ Byl to Ir, který se narodil kolem roku 484. Vychovávala ho svatá žena, která se jmenovala Ity. Tato žena měla na chlapce obrovský vliv, takže nakonec se stal mnichem a knězem, na kterého byl vysvěcen přibližně v roce 512. Založil mnoho klášterů, a poté se vydal hledat ztracený ráj (tedy zahradu Eden) jako mořeplavec. Příběh tohoto muže je jedno velké dobrodružství. Nemáme sice o něm mnoho dokladů, ale přece jenom – existuje několik spisů o tomto zajímavém muži. Jeden z nich se jmenuje „Cesta sv. Brendana, opata,“ a popisuje až neuvěřitelné příběhy. Kniha byla napsána již někdy kolem roku 900. Mezi nejznámější asi patří vyprávění o tom, jak si námořníci spletou ostrov se spící velrybou, na které přistanou. Proto je velryba typickým atributem tohoto světce, jako například i u Jonáše. Brendan je patronem a ochráncem nejen námořníků, ale také velryb. Nechybí ani vyprávění o ďáblovi, který je na moři trápí v podobě bouřek, hromů a blesků. Brendan ho ale zažene recitováním žalmu. Údajně se plavil ještě s několika přáteli (mělo jich být celkem 14) 8 let, kdy nakonec objevili „Ostrov blažených.“ Podle některých dopluli na Kanárské ostrovy, ale existují i legendy, že se dostali až na území dnešní Ameriky. Je pravda, že něco takového se skutečně podařilo v roce 1976 jistému mořeplavci jménem T. Severin. (Skutečně existuje Společnost sv. Brendana, která věří, že tento světec byl prvním Evropanem, který se dostal do Ameriky). Zdá se ale, že jeho plavby do Walesu a na ostrov Iona u Skotska jsou autentické. Po návratu do Irska Brendana a jeho statečné přátele vítají s velkou pompou a všechny svoje příhody sepíše do jedné knihy. Světec se dožil požehnaného věku 95 let. Počítá se mezi tzv. 12 apoštolů Irska a někdy bývá nazýván jako Brendan Mořeplavec. Jeho plavby patří bezesporu k těm nejzajímavějším legendám Evropy. Svátek má 16. května.