Narodil se 21.8.1567 na zámku Sales v Savojsku. Pocházel z početné venkovské šlechtické rodiny (byl nejstarší z dvanácti dětí), ve které převládala františkánská zbožnost. Už ve dvaceti letech se rozhodl pro kněžství. Studoval nejprve v Annecy, později v Paříži (filozofie) a v Padově (práva). Byl inspirován myšlenkami svatého Karla Boromejského.

 

Odmítl otcem chystaný sňatek a v roce 1593 byl vysvěcen na kněze.

 

Svatý František Saleský žil v době rozmachu protestantismu v Evropě. Jedním z center kalvinismu bylo i Švýcarsko. František je poslán ženevským biskupem Granierem do oblasti jižně od Ženevských jezer, aby se zde pokusil získat kalvinisty zpět ke katolictví. To se mu daří především díky letákům, které jsou později sebrány a vydány pod názvem Kontroverze. Svatý František vydává i další dílo Obhajoba standardy svatého Kříže.

 

Po smrti biskupa Graniera je František vysvěcen v Thores, v kostele, kde byl pokřtěn, na biskupa. Píše se rok 1602.

 

Svatý František Saleský je jednou z nejvýznamnějších postav protireformace. Působí na lid především díky svým kázáním, svou opravdovou zbožností a láskou k lidem. Spiritualita Františka Saleského měla velký vliv na duchovní život, zejména ve Francii, ve Švýcarsku a v Německu. Byl významným teologem, misionářem, učitelem církve, mystikem.

 

V Dijonu se v roce 1604 setkává s Janou Františkou de Chantal. S její pomocí zakládá ženský řád Navštívení Panny Marie. Vedle kontemplativního způsobu života spočívá náplň řádu také v pomoci a službě chudým a nemocným.

 

V roce 1622, již s notně podlomeným zdravím, doprovází savojského vévodu do Avignonu ke králi Ludvíku XIII. Na zpáteční cestě se zastavuje v Lyonu, v klášteře, kde se ještě naposledy vidí s Janou Františkou de Chantal. Za třináct dní ho postihne krvácení do mozku, na které 28.12.1622 umírá. 24.1.1623 jsou jeho ostatky přeneseny do Annecy. V roce 1665 byl prohlášen za svatého.

 

Mezi nejvýznamnější díla svatého Františka patří Úvod do zbožného života, Traktát o lásce k Bohu (zde se nechal inspirovat španělskými mystiky), dále jsou to Kázání, Duchovní rozmluvy, Dopisy.

 

Svatý Don Bosco si ho vzal jako patrona svého hnutí, které právě podle Františka Saleského pojmenoval Salesiáni.

 

Svatý František Saleský je patronem spisovatelů, tiskařů, novinářů, Ženevy, Annecy. Nejčastěji bývá zobrazován jako biskup. Mezi jeho atributy patří srdce omotané trním s křížem, dále také psací potřeby s listem.

 

Svátek svatého Františka Saleského slavíme 24.ledna.

 

Některé z výroků svatého Františka Saleského:

 

„Naše dokonalost spočívá z velké části v tom, jak dovedeme navzájem snášet své nedokonalosti.“

„Světec, který je smutný, to je smutný světec.“

"Lepší je mlčet, než dokazovat pravdu bez lásky."

"Pravda ať je vlídná."