Narodil se 23.6. 1390 v polské vesnici Malec, nedaleko městečka Kety (odsud přídomek Kentský), asi 70 km od Krakova. Jeho otec Stanislav a matka Anna vedli syna ke zbožnému životu. Již v mládí si osvojil pojmy jako pokora, soucit, pomoc bližnímu, milosrdenství, a ty ho pak provázely celým životem.

 

Vedle výše uvedených ctností byl také vynikajícím studentem. Na Jagellonské univerzitě v Krakově vystudoval filozofii a teologii. V roce 1424 přijal kněžské svěcení (bylo mu 34 let), později se stal kanovníkem krakovské kapituly svatého Floriána.

 

Roku 1421 byl jmenován rektorem církevní školy v Miechówu, kde působil až do roku 1429, kdy odchází na Jagellonskou univerzitu do Krakova, kde dříve studoval, tentokrát již v roli přednášejícího profesora.

 

Mezi světcovi největší ctnosti patřila pokora. Jan si byl vědom svojí hříšnosti a nedokonalosti, proto rád vykonával skutky kajícnosti. Mezi ně patřily pěší poutě. Se svolením a požehnáním krakovského biskupa vykonal pouť do Svaté země. Několikrát také putoval do Říma, aby se zde modlil na hrobech apoštolů. Jeho cesty byly provázeny šířením evangelia a skutky lásky, např. když daroval bosému žebrákovi svoje boty, nebo když chudákovi věnoval svůj plášť, který pak našel ve svém zamčeném obydlí. Traduje se, že oním chudákem byl sám Kristus.
Podle legendy byl Jan na jedné ze svých cest přepaden loupežníky. Ti mu sebrali všechny peníze. Na otázku loupežníků, zda u sebe nemá ještě nějaké peníze odpověděl, že ne, a byl propuštěn. Později našel další peníze zašité v kabátě. Vrátil se k loupežníkům a předal jim zbylé peníze se slovy, že je nechtěl oklamat. Úžas nad světcovým jednáním vedl loupežníky k zamyšlení nad vlastními životy a jejich nápravě.
Byl znám svou štědrostí také mezi chudými studenty, které mnohokrát podaroval jídlem. Pro své počínání byl označován jako spižírna a živitel chudých studentů.

 

Když vypukl v Krakově požár, modlil se svatý Jan za jeho uhašení. Při modlitbě se mu zjevil svatý Stanislav, který mu řekl, že požár bude uhašen, aby neměl strach. A tak se také stalo. Svatý Jan Kentský říkával, že kde je člověk bezmocný, tam pomůže Bůh. Lid Krakova pak vyzýval k pokání a obrácení.

 

Svatý Jan, kněz, profesor, poutník a hlavně dobrodinec, zemřel 24. prosince 1473 v požehnaném věku 83 let. Pochován je v kostele svaté Anny v Krakově. Blahořečen byl papežem Alexandrem VIII. v roce1690 a roku 1767 byl kanonizován papežem Klementem XIII.

 

Světec je nejčastěji zobrazován jako kněz nebo poutník. Je patronem Polska, Litvy, seminaristů.

 

Jeho svátek připadá na 23. prosinec.