Narodil se 18.3.1811 v Prachaticích v jižních Čechách jako čtvrtý ze sedmi dětí. Jeho tatínek Filip Neumann pocházel z Obernburgu nad Mohanem v Německu a v Prachaticích pracoval jako punčochářský mistr. Jeho maminka Anežka Lebischová byla dcerou sedlářského mistra.

 

Svatý Jan Nepomuk Neumann šel po základní škole v Prachaticích na studia do Českých Budějovic a Prahy. Byl velmi nadaným studentem. Ovládal osm jazyků, zabýval se např. astronomii, botanikou, ale toužil stát se knězem. V dnešní době nám to bude znít až neuvěřitelně, ale pro velké množství klérů nemohl být v jižních Čechách vysvěcen. Proto se rozhodl odejít do Ameriky, kde byl newyorským biskupem vysvěcen. Bylo mu 25 let. Nejprve působil několik let jako farář ve Williamsville blízko Niagarských vodopádů mezi německými a italskými přistěhovalci. Dostavěl zde kostel a založil školu.

 

Později vstoupil do řádů Redemptoristů. Sliby složil 16.1.1841 a v letech 1847-1849 působil jako představeným tohoto řádů v celých Spojených státech. Za svou vynikající pastorační práci a také pro své pastorační schopnosti byl 1.2.1852 ve svých 41letech jmenován biskupem ve Filadelfii. Vysvěcen byl 28.3.1852 v Boltimore v Marylendu.

 

Pomohl uvést na americkou půdu řád Chudých školských sester Matky Boží a otevřel jejich první dům v Boltimore. Dále založil kongregaci František z Glenn Riddle zaměřenou na péči a výchovu mravně ohrožených dívek a nemocných.

 

Tento neúnavný misionář založil po celých Spojených státech na 80 kostelů, více jak 100 škol, reformoval kněžský seminář, napsal dva katechismy a církevní dějepravu. Je považován za zakladatele církevního školství ve Spojených státech.

 

Svatý Jan Nepomuk Neumann byl charakterizován jako nesmírně pracovitý, vzdělaný, horlivý, obětavý, skromný člověk. Zemřel 5.1.1860 v pouhých 49letch, naprostým vyčerpáním, na ulici, když šel na poštu. Je pohřben v kostele svatého Petra ve Filadelfii.

 

V roce 1886 začal proces blahořečení, v roce 1963 byl svatý Jan beatifikován a 19.června 1977 byl papežem Pavlem VI. svatořečen.

 

Světcovu památku si připomínáme 19.června.

 

I sestra svatého Jana Nepomuka Neumanna vstoupila do řádu, tentokrát boromejek. Jana byla jednou z prvních českých boromejek a zakladatelka kláštera ‘‘Neumanneum‘‘ v rodných Prachaticích.

 

Rodiče svatého Jana jsou pochováni na prachatickém hřbitově. Právě k hrobu rodičů a do chrámu sv. Jakuba, kde byl Jan pokřtěn, přijíždějí poutníci jak z Německa a Rakouska, tak i z USA.