Kateřina byla královská dcera a byla neobyčejně krásná. Žila v Egyptě na přelomu 3.-4. století. Měla také mnoho nápadníků, ale všechny odmítala. Jeden byl pro ni málo bohatý, jiný postrádal na kráse. Před svým obrácením to byla marnivá a pyšná dívka. Jednoho dne se ale seznámila s moudrým poustevníkem, který ji vyučil ve víře a který Kateřině naznačil, že by se mohla stát nevěstou Kristovou. A Kateřina zatoužila skutečně po tom, aby se zasvětila Krista a to také udělala. V té době bylo v zemi velké pronásledování křesťanů a Kateřina vystoupila neohroženě proti císaři. Císař nechal předvolat 50 největších učenců, kteří měli diskutovat s dívkou o víře. Nemohli obstát před jejími argumenty a všichni uvěřili v Boha. Císař je nechal krutě umučit a stejný osud potkal i Kateřinu. Je neúspěšně lámána na kole a posléze je sťata. Proto se znázorňuje s mečem a se zlomeným kolem. Její ostatky dnes odpočívají v klášteře sv. Kateřiny na Sinaji.

 

Zlomené kolo, se kterým bývá Kateřina znázorňována, má různý význam. Kolo s loukotěmi je symbolem slunce. Slunce nám představuje Boha, který může v našem životě osvítit všechno. Kateřina je ta, která je osvícená, má v sobě světlo, má v sobě Boha. Toto kolo nám ale také připomíná, že pomalu ale jistě se dotáčí starý církevní rok, a tedy nový církevní rok i nový advent jsou před námi. Kolo je také obrazem našeho života. Dokud se točí kolo našeho života, tak žijeme. Jednou se ale toto kolo přestane točit a zlomí se – to je obraz naší smrti. Zemřeme, budeme tedy zlomeni, ale pouze proto, abychom byli osvobozeni k něčemu ještě většímu a krásnějšímu. V té chvíli bude mít nad námi moc už jenom Pán.

 

Kdy je dobré vzývat sv. Kateřinu? Můžeme říci, že vždy tehdy, když se v našem životě něco zlomí. Tedy, když se nám zhatí životní plány – může to být rozvod, může to být nemoc, může to být vyhození z práce. Ona nám připomíná všechno to zlomené v našem životě, ale také zároveň to, že ve všem tom zlomeném, tedy nepodařeném a nepovedeném, se můžeme setkat s Boží láskou a s novou životní energií. Zlomený člověk se může víc než kdokoliv jiný otevřít Boží lásce.

 

Kateřina bývá také vzývána při onemocněních jazyka, právě pro svoji výřečnost. Svou řečí přemohla 50 učenců své doby. Mnoho lidí má trápení s jazykem. Někdo možná koktá, jinému zase hlas přeskakuje, další ho úplně ztratil, protože viděl něco hrozného. Kateřina nemluví dobře jenom proto, že je vzdělaná, ale protože důvěřuje Božímu Duchu. Všechno říká z vnuknutí Ducha svatého.

 

Kateřina bývá také vzývána při potížích s učením. To je problém, který trápí mnoho rodičů a především mnoho dětí. Rodiče by rádi pomohli svým dětem, ale nejde to. Dítě je roztěkané a nedokáže se soustředit, nebo prožívá úzkosti, které se promítají do učení. Někdy jde o potlačenou agresi. Kateřina je tedy člověkem vnímavým pro Božího Ducha. Tady v tom se ke Kateřině můžeme alespoň trochu přiblížit – vnímat Božího ducha! (podle A. G.)