27. července bychom v církevním kalendáři našli svátek sv. Šarbela, ale také sv. Kristýny z Bolseny. Kristýna česky znamená „křesťanka“. Původně to jméno zněla Christiana, a z tohoto jména pak vzniklo jméno Kristýna. Její život je plný zázraků. Míchá se zde bohatá tradice s lidovou vírou. Jisté je jedno, že tato mladá mučednice skutečně žila. Tatínek byl bohatý muž, byl to velitel místní vojenské jednotky. Spolu ještě s dalšími dívkami byla Kristýna vybrána, aby v chrámě uctívaly sochy bohů. Bylo jí tehdy 11 let. To je už ale Kristýna křesťankou a tak odmítne podílet se na této službě. Rozhněvaný otec nechá svoji dceru mučit. A legenda říká, že tato dívka prochází všemi možnými mučeními, ale vždy zázračně vyvázne. Nejdříve je mučena na rozpáleném kole, potom jí přivázali na krk mlýnský kámen a vhodili do vody. Ale co to – kámen se nepotopil, ale plaval na vodě, takže Kristýna byla opět zázračně uchráněna. Tento kámen se dodnes ukazuje v bazilice v Bolseně. Otec neunesl tento další zázrak a umírá. Potom je Kristýna vhozena do rozpáleného kotle s vařící smůlou, opět bezvýsledně. Jako mučení byla připravena otrava jedovatým hadem. Stalo se ovšem, že odborník na jedovaté hady, který byl za tímto účelem povolán, tak neopatrně zacházel se svými hady, že ti se obrátili proti němu a uštkli ho. Kristýně bylo líto tohoto člověka, tak se pomodlila a muž byl zázračně vzkříšen z mrtvých. Pak se z vděčnosti Bohu stal křesťanem. Nakonec je Kristýna umučena stejně jako svatý Šebestián – je prostřílena šípy. V 19. století se v jeskyni pod kostelem prováděly vykopávky, které zjistily, že už ve 4. století zde byla Kristýna uctívána. Byl zde objeven také sarkofág s mramorovou urnou, který obsahoval kosti mladé dívky mezi 11 – 14 lety. Dnešní den se ve městě Bolsena konají velké slavnosti. Městem jde velký průvod. Mládež pomocí pantomimy předvádí obrazy ze života světice. V průvodu se nese ohnivé kolo, kotel se smůlou, kámen, a někteří chlapci drží ve svých rukou hady. Jsou to užovky, které si mládež nachytá před slavností, a které jsou po slavnosti opět puštěny na svobodu. Není bez zajímavosti, že svatá Kristýna je ochránkyní proti hadímu jedu. Svatá Kristýna má ještě jednu velkou zásluhu, a sice i díky ní se také slaví Boží Tělo. Kdysi dávno zde v Bolseně působil jeden kněz, který pochyboval o tajemství proměnění chleba a vína v Kristovo Tělo a Krev. A tak prosil Kristýnu, aby se za něho přimlouvala, aby prosila za jeho víru. A při jedné mši, kterou tento kněz slavil, se to stalo – při proměňování začala z hostie vytékat krev, která potřísnila korporál. Ten se dodnes uchovává v bolsenském kostele. Tento zázrak byl jedním z mnoha střípků, které přispěly k tomu, že církev začala slavit Boží Tělo. Svatá Kristýna je krásná světice. Mladičká dívka. Město Bolsena, kde žila, se nachází na břehu jezera, které je sopečného původu. Večer, když zachází slunce, má jezero krvavou rudou barvu. Lidem takto zbarvené jezero neustále připomíná život i mučednickou smrt svaté Kristýny.

(podle: Svatí na každý den III.)