O životě svatého Osvalda z Worcesteru, nebo také Yorku, toho moc nevíme. Pravděpodobně se narodil někdy kolem roku 925 v Dánsku. Pocházel ze šlechtické rodiny a byl synovcem arcibiskupa Ody z Canterbury, který měl na něho velký vliv. Později se stal knězem a benediktinem. V roce 960 se stal biskupem. Jako biskup potom dbal na vzdělání ve své diecézi, prováděl reformu klášterů (nechal vyhnat mnichy, kteří nežili v celibátu), stavěl kostely, a také musel čelit nájezdům Vikingů. O 12 let později je ustanoven arcibiskupem v Yorku. Tradice vypráví, že každý den hostil 12 chudáků, kterým potom umýval a líbal nohy. A právě během jednoho takového umývání nohou umírá. Je 29. únor roku 992. Již během jeho pohřbu byly zaznamenány zázraky na přímluvu tohoto světce. Zázraky potom pokračují, když se lidé modlí u jeho hrobu a prosí světce o přímluvu. Jeho hrob se nachází v kostele Panny Marie ve Worcesteru. Nejčastěji bývá znázorňován jako biskup. Jindy, jak kamenem zahání ďábla. Je také patronem a ochráncem dobytka. Kostel, který je zasvěcen tomuto světci, se nachází například v obci Milovice, okres Břeclav. Svátek má 29. února. Když není přestupný rok, svátek se slaví o den dříve, tedy 28. února. Jméno Osvald se překládá jako „božský vládce.“