Pantaleon byl osobním lékařem císaře Maximiána a zemřel mučednickou smrtí kolem roku 305 v Nikodémii (dnešním Turecku). Jeho jméno znamená „silný jako lev.“ Řecky se jmenuje Panteleimon, což znamená zcela soucítíci, všeslitovník. V 11. století byl na hoře Athos postaven klášter Panteleimon. V Kolíně nad Rýnem byl zbudován úžasný románský kostel sv. Pantaleona. Atributem tohoto světce je hřeb, kterým mu byly přibity ruce k jeho hlavě, a lahvička s lékem, která představuje povolání lékaře. Je patronem lékařů a bývá vzýván při bolestech hlavy. Svátek má 27. července a patří mezi 14 Božích svatých pomocníků.

Pantaleon byl syn pohanského senátora, který navštěvoval školu moudrého lékaře. Ten ho vyzval, aby se nechal pokřtít a stal se křesťanem. V té době už Pantaleon dělá zázraky. Máme zaznamenán zázrak, kdy modlitbou uzdraví dítě, které uštkla jedovatá zmije. Potom potká se svým otcem slepce, kterého světec uzdraví a díky tomu se nechá pokřtít i jeho otec, který doposud křesťanství odmítal.

Když byl Pantaleon obžalován u císaře kvůli své víře, tak před ním uzdravil jakéhosi nemocného člověka. Nepřátelé začali naléhat na císaře, aby ho zlikvidoval. Císař ho nechá hodit do vody, ale vlny vyplaví Pantaleona na břeh. Potom ho nechal zavřít mezi šelmy, které mu ale neublížily. Nakonec jeden rytíř svázal Pantaleonovi ruce nad hlavu a přibil mu je k hlavě. Tak odevzdal světec svého ducha do Božích rukou.

Pantaleon nám ukazuje, že skutečným lékařem je Bůh. Ať nám lidé jakkoliv ubližují, uškodit nám nemohou. Když jsme pevně zakotveni v Bohu, pak nás zlo nezdolá. Potvrzuje se tak pravdivost věty, kterou řekl sv. Jan Zlatoústý: „Nikdo ti nemůže ublížit, neublížíš-li si sám.“ Ze všeho nás nakonec zachrání důvěra v Boha.

Pantaleon představuje vlastně křesťanskou terapii. Byl sice poraněn, ale bylo mu dopřáno zakusit, že Bůh je ten, kdo hojí naše rány. Nakonec zakouší krutou smrt, ale na obrazech vypadá zcela pokojně. Jeho ruce jakoby tvoří ochranou stříšku nad jeho hlavou. Leckdo nás obrazně řečeno může takto přibít. Ale v tom ve všem bude Bůh s námi a dá nám sílu. Pantaleon cítil silnou podporu Krista. Zlo mu ublížilo, ale nepřemohlo ho.

(podle A. G. - Duchovní terapie a křesťanská tradice)