Narodil se 8.května roku 1521 v Nijmegen v Holandsku. Jeho otec byl starostou města. Svou matku brzy ztratil a otec tří dětí se znovu oženil. Narodilo se mu potom 8 dalších dětí, mezi nimi Teodorik, který později následoval Petra do řádu. Kanisius Vstoupil do Tovaryšstva Ježíšova 8. května 1543 v Mohuči po té, co vykonal exercicie pod vedením blahoslaveného Pierre Favre, jednoho z prvních druhů sv. Ignáce z Loyoly. V červnu 1546 byl v Kolíně vysvěcen na kněze. Roku 1548 jej sv. Ignác nechal dokončit duchovní formaci v Římě a poslal jej na kolej do Mesiny, aby tam vykonával obyčejné domácí práce. V Boloni pak 4. října 1549 dosáhnul doktorátu a sv. Ignác jej určil pro apoštolát v Německu. 2. září téhož roku navštívil v Castel Gandolfo papeže Pavla III. a vydal se pak do baziliky sv. Petra, aby se tam pomodlil. Prosil o pomoc svaté apoštoly Petra a Pavla, aby propůjčili účinnost apoštolskému požehnání jeho velkému poslání, jeho nové misii. Kanisius od sv. Ignáce a od papeže Pavla III. toto poslání přijal a vydal se do Německa, konkrétně do Bavorského vévodství, které se na mnoho let stalo místem jeho služby. Jako děkan, rektor a vicekancléř university v Ingolstadtu pečoval o akademický život Institutu, náboženskou a mravní reformu lidu. Ve Vídni, kde krátkou dobu působil jako administrátor diecéze, plnil pastorační službu v nemocnicích a ve vězeních jak ve městě, tak na venkově, a připravoval publikaci svého Katechismu. Roku 1556 založil kolej v Praze, kam přivedl 12 spolubratří, a až do roku 1569 byl prvním představeným jezuitské provincie Horního Německa. V tomto úřadě založil v německých zemích hustou síť komunit svého řádu, zejména kolejí, které představovaly výchozí bod pro katolickou reformu a obnovu katolické víry. Roku 1580 se odebral do Freiburgu ve Švýcarsku, kde se zcela věnoval kázání a psaní. Zemřel zde 21. prosince 1597. Jeho katechismus do jeho smrti zaznamenal 200 vydání! Beatifikoval ho bl. Pius IX. roku 1864 a roku 1897 byl papežem Lvem XIII. prohlášen za druhého apoštola Německa. Papež Pius XI. jej roku 1925 kanonizoval a prohlásil za Učitele církve. Po staletí byl skutečným katechetou a formoval víru lidu po celá staletí. Svátek má 21.12.