Svatý Mikuláš se narodil patrně v řeckém městě Patrasu okolo roku 270 nebo 280. Kolem roku 300 se stal biskupem v Myře (dnešní Turecko). Během pronásledování křesťanů byl vězněn. Propuštěn byl až po roce 313, kdy byla Ediktem milánským udělena svoboda vyznání všem křesťanům. Vykonal pouť do Palestiny, během které podle legendy utišil bouři na moři. Byl také jedním z účastníků Nicejského koncilu v roce 325.

 

Světec proslul především svou štědrostí a dobročinností vůči svému okolí. Nejznámější je patrně příběh, kdy svatý Mikuláš zachránil tři sestry před prací v nevěstinci tím, že jim tajně vhodil oknem do ložnice peníze. Otec dívek splatil dluhy a tím byly zachráněny. Svatý Mikuláš zemřel 6.12. mezi roky 345 a 351.

 

Roku 1034 obsadili Myru mohamedáni, ale roku 1087 se podařilo výpravě italských obchodníků odvézt ostatky světce do Bari, kde mu později byla vybudována bazilika. A svátek svatého Mikuláše se slaví i ve výroční datum této události 8.května.

 

Svatý Mikuláš je více uctíván ve východní církvi, než na západě, patří k jedněm z nejvíce uctívaných světců původně Byzance, později i Ruska. Od 10.století se úcta přenesla i na západ a to především do německy mluvících zemí. Zde se začaly také vyvíjet první pochůzky Mikuláše po městech, které vznikly patrně z biskupské hry, konané v klášterních školách. V Německu Mikuláše doprovází čeledín Ruprecht místo nám známých čerta a anděla. K nám se pochůzky Mikuláše po staveních, spojené s nadělováním dárku, přenesly ve století 14. Svatý Mikuláš patří u nás k velmi oblíbeným světcům. Je mu zasvěceno přes 124 kostelů, patří k hlavním patronům českobudějovické diecéze, kde je mu zasvěcen metropolitní chrám.

 

Světec je nejčastěji zobrazován jako biskup s mitrou a biskupskou berlou. Je patronem námořníků, obchodníků, lukostřelců, dětí, lékárníků, právníků, Ruska, Sicílie, Lotrinska.

 

Svatý Mikuláš byl mužem skromným a dobrosrdečným. Svoje dobré skutky nedával na odiv svému okolí, nýbrž je konal ve skrytosti. Proto o mnohých z nich patrně vůbec nevíme, myslím, že přesně chápal slova z Matoušova evangelia: "Když ty prokazuješ dobrodiní, ať neví tvá levice, co činí pravice." Mt 6,3.