Narodila se v roce 480 ve městě Norcia (Nursia) v umbrijských horách v Itálii. Matka Abundancia při porodu zemřela a otec Euprob, ze vznešeného rodu, svěřil děti pěstounce. O životě svaté Scholastiky se dovídáme především z druhé knihy Dialogů Řehoře Velikého, o jejím mládí však nevíme téměř nic. Snad jen to, že od mládí toužila, stejně jako její bratr, po mnišském životě v čistotě, chudobě a poslušnosti.

 

Snad proto následuje příklad bratra Benedikta (byli dvojčata) na Monte Cassino. Benedikt zde zřídil klášter a je označován za zakladatele „moderního“ mnišství na západě. Svatá Scholastika vybudovala po jeho vzoru na úpatí téže hory první klášter benediktinek. Svatý Benedikt byl sestře vydatným rádcem a pomocníkem. Scházeli se jedenkrát za rok ve dvorci mezi kláštery. O jejich posledním setkání vypráví Řehoř Veliký. Když světice tušila, že se blíží její smrt, prosila Benedikta, aby s ní zůstal. On to však odmítl. Proto svatá Scholastika poprosila Pána Boha. Za chvíli se spustila velká bouřka a Benedikt tak nemohl odejít, ale zůstal se sestrou.

 

Tři dny nato svatá Scholastika zemřela, psal se rok 543. Benedikt měl vidění a spatřil duši své sestry v podobě holubice vystupovat do nebe. Oznámil to svým spolubratrům, kteří se zaradovali. Potom přenesli tělo svaté Scholastiky do montecassinského kláštera, kde byla pochována v hrobě, který byl původně určen svatému Benediktovi. Za nedlouho se i Benedikt odebral za svojí sestrou. Oba jsou dnes pohřbeni pod hlavním oltářem montecassinské basiliky. Dá se říct, že ani smrt je nedokázala rozdělit.

 

Svatá Scholastika bývá zobrazována jako řeholnice s holubicí, křížem a lilii. Její svátek slavíme 10.února.

 

K světici se vztahují také některé lidové pranostiky jako např.: O svaté Scholastice navleč si rukavice.

 

Za připomenutí určitě stojí i jeden z jejich výroků: "Mlč nebo mluv o Bohu; neboť co na tomto světě je hodno slova."