Svatá Agáta se narodila za vlády císaře Decia kolem roku 225 na Sicílii v zámožné rodině aristokratů. Jako její rodné město je uváděna Katánie nebo Palermo.

 

Světice měla být provdána za římského prefekta Quintiana. Sňatek s tímto mužem však odmítla. Zhrzený muž na ní prozradil, že je křesťankou. Za císaře Decia byli křesťané v Římě pronásledování.

 

Svatá Agáta byla uvězněna a krutě mučena. Byly jí uříznuty prsy, byla bičována, natahována na skřipec, pálena. Legenda vypráví, že světice při mučení pronesla: "Železo a okovy připoutají mne ještě pevněji ke Kristu, oheň roznítí více mou lásku a blízká smrt vzbudí mou touhu po něm; Bůh, můj pomocník a ochránce, bude mým těšitelem." Legenda dále vypráví, že se ve vězení zjevil Agátě svatý Petr a uzdravil ji. Potom byla předvedena před vladaře, a když zůstala neochvějně věrná Kristu, byla znovu podrobena krutému mučení, jehož následkům pak ve vězení podlehla. Bylo to přibližně roku 251.

 

Dnes její tělo spočívá v sicilském městě Katania v katedrále svaté Agáty. Lebka světice však byla ve 14. století oddělena od těla a byla uložena ve stříbrném relikviáři u biskupského pokladu. Je vyzvedávána pouze jedenkrát v roce, na svátek svaté Agáty, 5. února.

 

Úcta k svaté Agátě se brzy rozšířila ze Sicílie do Říma, Konstantinopole a také do celé západní Evropy. Je patronkou spousty měst napříč celou Evropou (Capua, Gallipoli, Katanie v Itálii, Berchem Sainte Agathe v Belgii, Le Fournet ve Francii, Mdina na Maltě, Alsasua ve Španělsku, Aschaffenburg v Německu).

 

Papež Symmachus (498-514) postavil světici baziliky a věnoval ji také dva římské kostely.

 

V našich zemích se úcta ke svaté Agátě rozšířila ve 12. století a pak hlavně o dvě století později, za vlády Karla IV., který získal relikvii světice a nechal ji zasvětit jeden z oltářů v katedrále svatého Víta, který tam přetrval až do husitských válek.

 

Svatá Agáta je patronkou kojících žen, tkalců, zvonařů, zlatníků, havířů, pasaček. Je také vzývána jako ochránkyně před sopkou Etnou a před ohněm vůbec. Legenda vypráví, že když vulkán hrozil zničením města Katánie, obyvatelé prosili o pomoc světice a proti valící se lávě vyšli se závojem svaté Agáty. Na její přímluvu se láva zastavila před místním hradem a město bylo uchráněno. Závoj je v Katánii uchováván dodnes.

 

Svatá Agáta je nejčastěji vyobrazována při svém mučení, kdy jí byly odnímány z těla prsy. Mezi její atributy patří uťatá ňadra, kleště, pochodeň, hořící hranice, svíce, pecen chleba, nůž, závoj.

 

O významu svaté Agáty svědčí i to, že je jako jedna z mála žen uváděna v římském kánonu.