Svatý Šebestián (Sebastiano, Sébastien) se narodil ve třetím století v Miláně. Přesnější údaj o jeho narození není znám. Narodil se v patricijské rodině. Podle legend již od dětství cítil touhu pomáhat křesťanům.

 

V dospělosti vstoupil do armády. Později se za vlády císaře Dikleciána (284-305) stává člen císařské gardy – pretoriánů. Tohoto postavení využívá svatý Šebestián k pomoci křesťanům a také k tomu, že mnoho lidí obrátil na křesťanskou víru.

 

Nakonec se císař dozvídá o Šebestiánově víře a bere to jako zradu. Šebestián je odsouzen k smrti. Má být prostřílen šípy. Po vykonání exekuce se lučištníci domnívají, že je mrtev a odchází. Šebestiánovo tělo se rozhodne pohřbít odvážná křesťanka sv.Irena. Zjišťuje však, že Šebestián není mrtev. Vezme ho tedy k sobě a Šebestián se s její pomocí uzdravuje.

 

Přátele mu radí, aby opustil Řím a uprchl na venkov. Šebestián se ale rozhodne jít k císaři, aby ho přesvědčil svou záchranou o moci Boha křesťanů, a aby i císaře obrátil na víru. Místo obrácení ale císař nechává svatého Šebestiána utlouct kyji a jeho mrtvé tělo nechá vhodit do stoky, aby ho křesťané nenašli. Svatý Šebestián bývá někdy také označován jako světec „dvakrát umučený“.

 

Podle legendy nalezla Šebestiánovo tělo sv.Lucina na základě zvláštního vidění, a nechala ho pochovat v katakombách 20.ledna 288. Nad katakombami, které dnes nesou Šebestiánovo jméno, nechal papež Damas roku 370 postavit kostel, který stojí dodnes.

 

Svatý Šebestián je znázorňován jako mladík připoutaný ke kůlu, sloupu nebo stromu a probodán šípy.

 

Světec je uctíván jako ochránce před morem. Tato úcta vznikla podle legendy, kdy roku 680 byla v Římě zažehnána morová epidemie na základě světcovy přímluvy. Sochy svatého Šebestiána bývají nejčastěji umísťovány spolu se sochami sv.Rocha, popřípadě svaté Rozálie, dalšími ochránci proti moru. Svatý Šebestián patří mezi jednoho z nejvíce uctívaných světců v církvi a jeho svátek slavíme spolu se svátkem sv.Fabiána 20.ledna.

 

Světcův život a především jeho mučednická smrt inspirovala mnoho umělců po celém světě. Vznik nespočet jeho soch a obrazů.  Jeden z obrazů je také k vidění ve farním kostele ve Velkých Němčicích nad oltářem zasvěceným svatému Šebestiánu a svatému Rochu.