Yearly Archives: 2018

Papež František

Na povzbuzení předkládáme několik citátů papeže Františka: Duch svatý je darem, který nám přináší pokoj, učí nás lásce a naplňuje radostí. Žij a nechej žít. To je první krok k pokoji a k radosti. Abys odpustil, rozjímej trpícího Ježíše. Abys nechoval zášť vůči bližnímu, rozjímej trpícího Ježíše. Skryj svůj život s Kristem v Bohu. Líčit…
více

Apoštol Jakub

Při příležitosti svátku sv. apoštola Jakuba (3. 5.), předkládáme několik citátů z listu sv. apoštola Jakuba: Blahoslavený člověk, který obstojí ve zkoušce; když se osvědčí, dostane vavřín života, jejž Pán zaslíbil těm, kdo ho milují. Každý dobrý dar a každé dokonalé obdarování je shůry, sestupuje od Otce nebeských světel. Pamatujte si, moji milovaní bratří: každý…
více

Sv. František Saleský

U příležitosti svátku sv. Františka Saleského (24. ledna) předkládáme některé z jeho citátů: Člověk musí víc bojovat sám se sebou než se vším ostatním. Chovejme se skromně, i když jsme sami. Vždy jsme totiž v Boží přítomnosti. V Boží službě není nic malého. Gram dobrého příkladu váží více než cent dobrých slov. Bohu se nelíbíme…
více