Yearly Archives: 2018

Požehnání

Jestliže nám Bůh žehná, tak to znamená, že o nás a nad námi říká samé dobré a hezké věci. Slovo žehnat se tedy překládá slovem dobrořečit, tedy říkat samé dobré věci. Jestliže nám Bůh žehná a říká o nás samé dobré věci, o totéž se máme snažit i my. A člověk buď slyší o sobě…
více

Zachraňte…

V roce 2008 se v naší zemi objevila iniciativa, za kterou původně stálo několik studentů. Tito mladí lidé byli znepokojeni tím, že tradice Vánoc pomalu ale jistě začíná ustupovat do pozadí, a že se začíná objevovat amerikanizace Vánoc v podobě postavy Santa Klause. Proto přišli s peticí, kterou nazvali „Zachraňte Ježíška“. V době totality to…
více

Stabilita

Na některých středověkých obrazech je Maria namalovaná zvláštním způsobem. Maria sedí a rozplétá jakési velmi zasukované vlákno. Co tím chtěl malíř asi říci? Chtěl tím říci toto: To zasukované vlákno je vlákno Starého zákona. Tenkrát naši prarodiče řekli NE Božím záměrům a Boží vůli a tak se všechno zasukovalo. Přichází ale Maria, která říká ANO…
více

O sobectví

Za Janem přicházejí tři skupiny lidí a všichni se stejně ptají: „Co máme dělat?“ Když se člověk takto zeptá, to samo o sobě je už veliká věc! Jan všem odpoví vlastně stejně. Řekne: „Dívejte se víc na druhé než na sebe.“ Jinými slovy: „Zříkejte se svého sobectví.“ Kdysi byla v rádiu taková diskuze o výchově.…
více