Deníček

K rozjímání předkládáme některá slova, která řekl Ježíš sestře Faustyně, a která Faustyna zaznamenala ve svém Deníčku:

Má láska nikoho neklame.

Já jsem stále v tvém srdci.

Neboj se, já jsem s tebou.

Vždy, když mě chceš potěšit, tak říkej světu o mém velikém a bezedném milosrdenství.

Jak velmi miluji duše, které mi plně důvěřují – udělám pro ně všechno.

Modlitba pokorné a milující duše odzbrojuje hněv mého Otce a přitahuje moře požehnání.

Tys mým milým příbytkem, v tobě můj Duch nachází odpočinek.

Všechny duše, které věří a důvěřují mému milosrdenství, jej dosáhnou.

Neboj se, všechno, čeho se tobě nedostává, doplním já sám.

Pramen mého milosrdenství byl dokořán otevřen kopím na kříži pro všechny duše – nikoho jsem nevyloučil.

Dělej, co je ve tvé moci, a o ostatní se nestarej.

Hovoř se mnou obyčejně jako přítel s přítelem.

Comments are closed.