Monthly Archives: Červenec 2019

Láska v citátech

Láska má oči. (Richard od sv. Viktora, 12. století) Láska začíná tam, kde začíná působit bolest. (Matka Tereza) Vlastností lásky je, že slouží, ale nepanuje. (Martin Luther) Trocha lásky může člověka vyléčit. (P. Bosmans) Lásky je třeba jako chleba. (Arabská moudrost) Láska je láskou teprve tehdy, když nečeká, že bude také milována. (Exupéry) Odkud máme…
více

Modlitba otců

Pane, náš Bože, děkujeme Ti za dar otcovství. Prosíme Tě o pomoc, když máme potíže, a když selháváme ve svém poslání milovat a chránit naše rodiny. Chceme se odvrátit od věcí, které nás od Tebe oddělují. Prosíme Tě, provázej nás v našem životě a veď nás ve všem, co děláme. Pane, dej nám radu a…
více

Čas v citátech

Času máme hodně, jenom ho málo využíváme. (B. Franklin) Nejvíce zaměstnaný člověk má většinou čas. (A. Vinet) Dobrořečit budu Hospodinu v každém čase, z úst mi bude znít vždy jeho chvála. (Ž 34,2) Čas dělá z ječmene džbán piva. (Litevské přísloví) Dnes musí být všechno rychle. I v této době, kdy na nic není čas,…
více

Kdo je bližní?

„Mistře, co mám dělat, abych získal věčný život?“ S takovou otázkou přišel k Ježíši jeden zákoník, aby ho zkoušel. Otázka je to ale velice vážná! Nesmí nás mýlit, že současný člověk se takto neptá, že věčný život ho nezajímá. Ve skutečnosti každý dospělý člověk pracuje s nějakým výhledem do budoucnosti. Když o něčem řekneme, že…
více