Čas v citátech

Času máme hodně, jenom ho málo využíváme. (B. Franklin)

Nejvíce zaměstnaný člověk má většinou čas. (A. Vinet)

Dobrořečit budu Hospodinu v každém čase, z úst mi bude znít vždy jeho chvála. (Ž 34,2)

Čas dělá z ječmene džbán piva. (Litevské přísloví)

Dnes musí být všechno rychle. I v této době, kdy na nic není čas, zkus zůstat člověkem. Nenech se uštvat, také hlemýžď dosáhl archy Noemovy. (P. Bosmans)

Lež 21. století: Čas jsou peníze!

Soudím totiž, že utrpení nynějšího času se nedají srovnat s budoucí slávou, která má být na nás zjevena. (Řím 8,18)

Všichni, kteří věnují s náležitou odpovědností svůj čas a své síly práci, mají mít také dostatek klidu a volného času. (Gaudium et spes)

Čas ubíhá různě, podle toho s kým. (W. Shakespeare)

Čas odhalí pravdu. (Seneca)

Čas je nejlepší učitel, bohužel nemá vždy nejlepší žáky. (F. Mauriac)

Všechno má určenou chvíli a veškeré dění pod nebem svůj čas: Je čas rození i čas umírání, čas sázet i čas trhat…(Kaz 3, 1-2)

Comments are closed.