Citáty P. Pia

U příležitosti památky P. Pia z Pietrelciny (23. září) předkládáme některé z jeho citátů:

Nikdy není ztracený čas strávený k Boží slávě a pro spásu duší.

Čím více budeš mít vroucnosti, tím více dostaneš lásky.

Když je duše pokoušena, pak je to znamení, že je příjemná Pánu.

Modlete se, doufejte a nebojte se. Strach je k ničemu. Bůh je milosrdný a uslyší vaši modlitbu.

Nikdy si nestěžujte na urážky, ať přicházejí odkudkoliv.

Smrti, nevím, kdo se tě může bát, vždyť skrze tebe se nám otvírá život.

Žijte tak, aby se nebeský Otec mohl vámi chlubit!

Jak je nádherné stát se obětním darem lásky!

Všechny omlouvej kvůli lásce Boží.

Pokora je vnitřní a vnější, musí být více prožívána než ukazována navenek, spíše hluboká než viditelná.

Svatost má moc proměňovat člověka v Boha.

Nikdy nepochybujte o Boží pomoci!

Neustále musíme růst v křesťanské lásce, která je královnou všech ctností, a nikdy při tom nesmíme podlehnout únavě.

Comments are closed.