Sv. Josef

Mluvit o sv. Josefovi není snadné, protože toho o něm moc nevíme. Písmo svaté je poměrně skoupé, potom máme ještě k dispozici tradici církve. Víme pouze, že to byl snoubenec Panny Marie, ochránce Ježíška, tesař a jak říká Bible – člověk spravedlivý.

Potom tu ale ještě máme svědectví světců, kteří udělali se svatým Josefem a s jeho přímluvou osobní zkušenost. Mezi nejdůležitější svědectví patří svědectví učitelky církve, sv. Terezie z Avily. Na základě této její zkušenosti s přímluvou sv. Josefa, se začalo o tomto světci víc mluvit. O toto svědectví se později opírali i velcí papežové.

Svatá Terezie píše: „Když jsem viděla, do jakého stavu mě přivedli pozemští lékaři a jak jsem byla poničena v tak mladém věku, rozhodla jsem se uchýlit k nebeským lékařům a požádat je, aby mě uzdravili. Někdy mě napadlo, že by bylo lepší zůstat v tomto stavu, ale přitom mě i napadlo, že jako zdravá bych mohla sloužit Pánu. Za svého patrona a přímluvce jsem si zvolila sv. Josefa a svěřila jsem se mu s nadšením. Tento můj otec mi pomohl v nesnázi, do které jsem se dostala a v mnoha jiných daleko těžších, v nichž šlo o mou čest a spásu mé duše. Viděla jsem jasně, že jeho pomoc byla větší, než jsem mohla doufat. Nevzpomínám si, že bych ho někdy prosila o nějakou milost, aniž bych ji hned nedostala. Jiným světcům, zdá se, že Bůh dovolil, aby nám přispívali v té či oné potřebě, zatímco já jsem zakusila, že přímluva sv. Josefa se vztahuje na všechny. Tím nám Pán dává pochopit, že jako mu byl na zemi oddán, kde mu jako pěstoun mohl rozkazovat, tak i nyní v nebi udělá vše, oč ho požádá. To zakusily i různé jiné osoby, které se mu na mou radu svěřily…“

Comments are closed.