Yearly Archives: 2020

Citáty o svatých

V zázraky věří pouze lidé dvou kategorií - světci a děti. V podstatě jde jen o jeden druh: svatí jsou dětmi v duchu. (T. Dajczer) Svatí, pomysleme například na Matku Terezu z Kalkaty, čerpali svou schopnost milovat bližního stále novým způsobem ze setkávání s eucharistickým Pánem. (Encyklika Deus caritas est) Žijte v Hospodinově bázni, jeho…
více

Za domov

Všemohoucí Bože, doznáváme, že jsme si nevážili Tvé laskavosti a péče, že jsme sami sebe pyšně stavěli na odiv světu, že jsme nedokázali druhého mít za přednějšího sebe sama, a že jsme se tak uvrhli do temnoty bloudění a nejistoty. Prosíme Tě, vyváděj nás z temnoty a ukazuj nám cestu, vždyť Ty jsi Světlem světa, jen…
více

Ukončení pandemie

Modlitba o přímluvu blahoslavené Restituty Kafkové Milosrdný Bože, děkujeme ti za blahoslavenou mučednici Marii Restitutu, v níž jsi nám dal příklad ochotné služebnice a statečné ženy. Neúnavně sloužila nemocným a slabým a hájila víru a lidskou důstojnost i za cenu pronásledování a ztráty života. Dej i nám sílu, abychom svou víru věrně žili a vyznávali,…
více

Citáty o růženci

Nejmocnější modlitbou je modlitba růžence. (sv. František Saleský) Mějme stále v kapse „růžencové kolečko“, které nám ulehčí kdykoliv a kdekoliv říkat prostě jako dítě: „Zdrávas Maria…“ (G. Gilbert) Posvátný růženec je mocná zbraň. Modlete se ho s upřímnou důvěrou a budete žasnout nad výsledky. (sv. Josemaria Escrivá) Když se modlíme růženec, je to jako by nás…
více