Yearly Archives: 2022

Kámen v citátech

A hle, nastalo velké zemětřesení, neboť anděl Páně sestoupil z nebe, odvalil kámen a usedl na něm. (Mt 28,2) Pokora neznamená, že budete neustále hledat kámen, pod který byste si zalezli, protože budete mít pocit, že nejste hodni cokoli dělat. (N. Anderson) Ježíš je kamenem, který stavitelé odvrhli, ale před Bohem je „vyvolený a vzácný"…
více

Odpusť nám…

Přinášíme text modlitby papeže Františka, kterou pronesl na generální audienci 16. března 2022, jejíž autorem je neapolský arcibiskup Mons. Domenico Battaglia. Modlitba za odpuštění Pane, odpusť nám válku. Pane Ježíši Kriste, Synu Boží, smiluj se nad námi hříšnými, Pane Ježíši, jenž ses narodil v Kyjevě uprostřed bombardování, smiluj se nad námi. Pane Ježíši, jenž jsi…
více

Zasvěcení

V pátek 25. března 2022 zasvětí papež František Ukrajinu a Rusko Neposkvrněnému Srdci Panny Marie. Předkládáme text zásvětné modlitby: Maria, Matko Boží a Matko naše, v této přetěžké hodině se utíkáme k tobě. Ty jsi Matka, miluješ nás, znáš nás a víš o všem, co nám leží na srdci. Matko milosrdenství, tolikrát jsme zakusili tvou starostlivou péči,…
více

Za Ukrajinu

Dobrý a milosrdný Bože, Ty jsi náš nebeský Otec, dokonale nás znáš a miluješ. Proto se s důvěrou odevzdáváme do Tvých rukou. Prosíme Tě za mírové řešení složité situace na Ukrajině. Prosíme Tě za světové státníky, aby stáli na straně dobra a našli sílu k vzájemné dohodě a usmíření. Prosíme Tě také za všechny oběti…
více