Citáty faráře arského

Kdybych už byl jednou nohou v nebi a bylo mi řečeno, abych šel znovu na zem, abych obrátil byť jen jednoho hříšníka, vrátil bych se.
Kněz je láskou Kristova srdce.
V okamžiku posledního soudu nás asi nejvíce poleká poznání všeho toho, co Bůh vykonal pro naší spásu.
Zde na světě jsme jako v mlze. Ale víra je vítr, který tuto mlhu rozptyluje a dává zazářit slunci.
Bůh má radost, když ho člověk obtěžuje.
Nenávidím hřích, ale miluji hříšníka.
Má-li člověk Ducha svatého, jak sladké jsou mu námahy tohoto světa.
Svatí nezačali všichni dobře, ale všichni dobře skončili.
Jaké štěstí je sloužit eucharistii, to pochopíme až v nebi.
Jsou lidé, kterým život z víry připadá nudný - to je znamením, že nežijí z Ducha svatého.
Kdybychom věděli, jak moc nás Bůh miluje, zemřeli bychom štěstím.
Největší kříž je nemít kříž.
Maria, to je samá láska a samé milosrdenství.
Máme dvojí velké poslání – modlit se a milovat.

Comments are closed.