Citáty o Bibli

„Svaté knihy dýchají plností Ducha svatého.“ Sv. Augustin

„Uč se poznávat Boží srdce v Božích slovech.“ Sv. Řehoř Veliký

Kristus je střed a plnost Písma svatého. (Úvod v Lekcionáři)

„Musíme chápat a vztahovat sami na sebe to, co čteme v Písmu svatém. Sv. Řehoř Veliký

Z Písma svatého tryská pramen, který uzdravuje srdce. (Rukopis z 12. století)

„V knihách hledám Krista.“ Sv. Augustin

Nikdo nikdy nebude Božím mužem, pokud se nestane mužem Bible. (Z knihy Od deprese ke štěstí)

Od dětství znáš svatá Písma, která ti mohou dát moudrost ke spasení, a to vírou v Krista Ježíše. Veškeré Písmo pochází z Božího Ducha a je dobré k učení, k usvědčování, k nápravě, k výchově ve spravedlnosti, aby Boží člověk byl náležitě připraven ke každému dobrému činu.
2 Tim 3, 15 – 17

Comments are closed.