Citáty o kříži

Kristus svým křížem přemohl říši satana a nastolil království Boží. (Gabriel Amorth)

Byl jsem ukřižován spolu s Kristem a nežiji už já, ale Kristus ve mne. (sv. Pavel)

Když byl Kristus křižován, byl s ním ukřižován i hřích, a ten hřích v něm zemřel. Kristus na kříži, to je umírající hřích světa. (H. Boulad)

Pravým křížem, který Ježíš vzal na svá ramena, který nesl až na Golgotu, aby na něj pak byl přibit, je hřích. (R. Cantalamessa)

Kříž osvobozuje od moci a od nároku mít moc nad druhými. (A. Cencini)

Ježíš na Kalvárii je obrán o všechno. Kříž je projevem bláznovství Boží lásky. (T. Dajczer)

Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mé! (Ježíš)

Vyznej před Spasitelem svoji bídu, vezmi do ruky kříž, polib ho a řekni spolu s patriarchou Jakubem: „Nepustím tě, Pane, dokud mi nepožehnáš.“ (sv. František Saleský)

V kříži je spása, v kříži život, v kříži ochrana proti nepřátelům. V kříži je zdroj nebeské slasti, v kříži posila mysli, v kříži duchovní radost. V kříži je souhrn všech ctností, v kříži dokonalá svatost. A není spásy duše ani naděje na věčný život mimo kříž. (T. Kempenský)

Cesta křesťana ke svatosti – potom když prošel křížem – bude mít své dovršení v konečném vzkříšení spravedlivých, kdy bude Bůh všechno ve všem. (Katechismus)

Vidíš Krista na kříži? Podívej se na jeho rány, na jeho roztržené ruce, podívej, jak je Král slávy korunován trním! Víš, co je Láska? Tady je Láska, tady na tomto kříži, tady je Láska, která strpěla tyto hřeby, toto trní, tento bič s olověnými hroty, On, rozdrcený na kusy, krvá­cející k smrti pro tvé hříchy, krvácející k smrti, protože ho lidé nechtějí znát, nechtějí na něj myslet, nepamatují na jeho oběť. Pouč se od něj, jak milovat Boha a jak milovat lidi. Nauč se od tohoto kříže, jak mu ode­vzdávat život. (T. Merton)

My křesťané věříme, že ukřižování Krista – naprostá bezmocnost – je okamžikem jeho největší síly a moci. (R. Rohr)

Kříž ukazuje, že Bůh má zcela jiné pojetí slávy než my. Jeho sláva vyhlíží úplně jinak, než jsme si mysleli. Trůnem Boží slávy je právě kříž. (W. Stinissen)

Ježíš porazil ďábla na kříži a ďábel to velmi dobře ví. (E. Vella)

Kristus se na proslulém kříži sv. Františka ukazuje jako ukřižovaný, ale na okrajích v horní části kříže jsou nakresleny scény, jež ukazují jeho oslavení: nane­bevstoupení, proměnění, atd. Je dobré rozjímat o utr­pení Spasitele, ale nesmí se zapomínat, že i ono je božské, a tedy slavné. (T. Špidlík)

Comments are closed.