Citáty o Marii

Maria je opravdu mistrovským dílem Boží milosti. (R. Cantalamessa)

Maria se prohlásila služebnicí Páně, stala se Matkou Boží, a tak se dostala do zcela jedinečné blízkosti Nejsvětější Trojice. (G. Amorth)

Čistota přitahuje Ducha svatého do našeho nitra, jako ho přitahovala do nitra Mariina. (R. Cantalamessa)

Učme se to od Marie, která je naším vzorem. Odevzdala Pánu opravdu všechno a následovala ho až do krajnosti. Matka naší bezmezné důvěry, Matka naší radikality. (T. Dajczer)

Maria je velká právě proto, že nechce udělat velkou sebe, nýbrž Boha. (Encyklika Deus caritas est)

Pros Pannu Marii, svatého Josefa, anděla strážného, svého patrona, aby tě v noci chránili, a potom se ulož ke spánku. (sv. František Saleský)

Bezpochyby všichni svatí byli velkými služebníky Panny Marie. (papež Pius XII.)

Největší touhou Marie je sjednotit nás s Ježíšem. (Sv. L. M. Grignion)

Maria, povždy matka, nad námi bdí, modlí se za nás a vede nás k naplnění v životě. (S. Hahn)

Třetí světová válka nemusí byt; ani žádná nebude, když proti hrozbě atomové bomby postavíme ženu - Pannu Marii! (biskup Fulton Sheen)

Maria, kdybych byla královnou nebe a vy Terezií, chtěla bych být Terezií, aby vy jste byla královnou nebe. (sv. Terezie z Lisieux)

Maria, to je samá láska a samé milosrdenství. (sv. J. M. Vianney)

Marie žila pokojně, pod Božím pohledem. Byla Bohu k dispozici. (J. Philippe)

Maria nedělala zázraky ani neuzdravovala, ale mezi stvořenými bytostmi byla nejvíc svatá, protože naplno a dokonale prožívala ovoce Ducha. (E. Vella)

Až jednoho dne zemřu, stáhnou mi kanovníci v dómu v Kolíně biskupský prsten, vezmou z ruky pastýřskou berlu a odejmou mi biskupský kříž. To vše dají do dómské pokladnice, ale v mé závěti stojí – svůj růženec bych si rád vzal do rakve, je to zástava mé víry, naděje a lásky. Chci ho ukázat Boží Matce, aby mi ona po tomto putování ukázala zase Ježíše, požehnaný plod jejího života. (kardinál J. Meisner)

Comments are closed.